Avís Legal

Protecció de dades de caràcter personal.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Bricoducha informa als usuaris que les dades proporcionades en els formularis de contacte, així com la resta de serveis oferts, s’emmagatzemaran en fitxers propietat de Bricoducha. Així mateix, Bricoducha mostra el seu compromís de no destinar els seus continguts a una finalitat distinta per a la qual es van recollir garantint la màxima confidencialitat ia aplicar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per evitar l’accés no autoritzat a aquest segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

El titular de les dades té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició al correu electrònic de contacte info@bricoducha.es, o bé poden contactar a través del telèfon 674.282.801.

Divulgació de la informació a terceres parts.

Bricoducha es compromet a no vendre o transferir la informació personal recollida en els seus llocs web a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint-li la oportunitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i oposició comentada anteriorment.

Enllaços externs.

Si l’usuari opta per abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa, Bricoducha no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

Qüestions legals.

Aquest és un lloc web subjecte a la Llei espanyola. Bricoducha podrà disposar de la informació personal proporcionada per l’usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir els convidats, visitants o associats de Bricoducha o béns de seva propietat (incloent aquest lloc web).

Canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web.

Bricoducha podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta web per mantenir informat a tots els usuaris.

ACTUALITZACIÓ 2018.05.25

El 25 de maig de 2018 ha començat a aplicar-se la nova normativa europea de protecció de dades, prevista en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); norma que incorpora noves obligacions per a les organitzacions que, dins la nostra activitat, fem servir dades de caràcter personal. Entre els nous requisits del RGPD està facilitar a tots els titulars de dades personals àmplia informació sobre l’ús que, de les seves dades, fem responsables del tractament. Cal destacar que d’acord amb l’RGPD les dades de professionals (com poden ser els representants legals dels nostres clients i proveïdors, persones de contacte, etc.) tenen la consideració de dades de caràcter personal i en conseqüència hem de complir també feia aquests col·lectius de persones amb els nostres deures d’informació i queda emparat dit tractament sota el concepte d’interès legítim del responsable del tractament. Per tant, i donat que la nostra prioritat és estar a l’altura de l’alt nivell de confiança que els nostres clients i proveïdors dipositen dia a dia en nosaltres, és important mantenir-los informats d’aquest canvi normatiu ja que afecta la nostra relació amb Vostès com a clients, proveïdors o usuaris. Per això, hem modificat la nostra política de protecció de dades. A la nostra organització venim adoptant estrictes protocols de seguretat per regular l’ús de les dades de caràcter personal que fem servir des de fa temps. El RGPD, enfortirà encara més les nostres obligacions respecte de les persones les dades són objecte de tractament; ja que hauran d’estar informats, si ho sol·liciten, de l’ús que es fa de les seves dades personals, així com poder accedir-hi i modificar-fàcilment. Haurem d’assegurar-nos que les dades personals s’esborrin a sol·licitud del client, o fins i tot sense ell, si ja no tenim dret a conservar-los. Les seves dades de contacte estan inclosos a la base de dades perquè en algun moment vostè, va realitzar consultes sobre els nostres productes i / o serveis, va sol·licitar algun preu, pressupost o informació. En el cas que decideixi donar-se de baixa i no consideri oportú rebre més informació pot remetre un correu electrònic a info@bricoducha.es indicant en l’assumpte “Baixa”.